2_171102

Bồ đề tâm tinh tuý của mọi giáo pháp

Bồ Đề Tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát, và toàn bộ Giáo Pháp chỉ để lợi lạc chúng sinh. Đặc biệt là trên con đường đạt đến Phật quả trong một đời, điều trọng yếu là phải thực hành giáo lý phát triển và thành […]

Read more
1 2 3 52