13501735_621512594690650_4104616523702684573_n-568x410

Tôn chỉ của Viet Rigpa Dzambala Fund

Quỹ Phật Pháp Rigpa Dzambala Fund được thành lập nhằm gây quỹ giúp đỡ những hoạt động liên quan đến Phật Pháp như Ấn Tống Kinh Sách, Ủng hộ Chư Tăng, Hoằng Pháp, Từ Thiện …góp phần làm cho vườn hoa Giáo Pháp được nở rộ, mạng hạnh phúc đến cho người dân Việt Nam nói riêng và hữu tình chúng sinh nói chung.

Mong mọi sự tốt lành !

Read more