zb-Z110-2

Ước nguyện của Viet Rigpa Dzambala Fund

Ước nguyện của Viet Rigpa Dzambhala Fund là giúp đỡ Phật Pháp ngày một hưng thịnh tại Việt Nam thông qua những hoạt động liên quan đến Pháp như: Hoằng dương Chánh Pháp, ấn tống Kinh sách, hỗ trợ các hành giả tu tập Phật giáo tại Nepal, Ấn Độ, Bhutan, từ thiện… Dựa trên Nhân quả, Viet Rigpa Dzambhala Fund mong muốn ngày càng có nhiều Mạnh Thường Quân với tín tâm tin sâu nơi Nhân Quả và giáo lý của Đức Phật ủng hộ để giúp Chánh Pháp được Phát triển, được vận hành trên tinh thần tự nguyện và tin tưởng lẫn nhau.

Read more