IMG_6190

Mục đích của đời người

Như tôi đã nói trong một Pháp thoại trước đây, bạn nên hiểu rõ ý nghĩa của đời bạn, lý do bạn sống, mục đích của việc đã nhận được thân người quý báu vào lúc này, đặc biệt là sự tái sinh làm người […]

Read more
khenchenThrangu

Thực hành cho và nhận Tonglen

Khi bắt đầu thiền định, một trong những cách thức để tăng trưởng Bồ đề tâm và lòng bi mẫn là thực hành cho và nhận (Tạng ngữ: Tong-len). Trong thiền định này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang nhận về khổ đau và những nguyên […]

Read more
Dharmakāya

Bản ngã làm nên khổ đau

Tất cả chúng ta đều lo buồn; rất nhiều chúng sinh hữu tình thường xuyên khốn khổ. Tuy nhiên, ngay tại đây và bây giờ, chúng ta có thời gian, không gian và năng lực để suy nghĩ cách từ bỏ khổ đau – không phải chỉ là vượt […]

Read more
1 2 3 28