zambala

Nghi quỹ tu trì Hoàng Tài Bảo Thiên Dzambala

ĐỨC HOÀNG TÀI BẢO THIÊN DZAMBALA

Chủng tử tự:  DZAM
Tâm chân ngôn:  OM DZAMBHALA DZALEN DrAYA SOHA

Bổn Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên không phải là vị thần ban tài lộc thế gian thông thường mà là hiện thân từ bi của chư Phật để giúp đỡ chúng sinh. Tay phải của Ngài trì giữ quả tài bảo, tay trái trì giữ chuột báu tượng trưng cho sự ban ân phúc gia trì và tài bảo cho chúng sinh. Đầu Ngài đội bảo quan an trí ngọc báu Mani, thân khoác thiên y báu, an tọa trên nguyệt luân, hoa sen trong tư thế như ý du hý, chân phải duỗi xuống dẫm lên bạch ốc. Ngài  là chủ của các bộ Tài thần Phương Bắc.
yellow-jambhala1
Tu trì chân ngôn Bổn Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên với Bồ Đề Tâm, bố thí hoằng pháp lợi sinh có thể tiêu trừ nghiệp nghèo khổ, tăng trưởng kinh tế, tài bảo, phúc đức; an tâm thuận tiến trên con đường tự lợi, lợi tha.