cropped-compassion_00004.jpg

Lời nguyện Bồ đề tâm

Namo!

Đạo sư gốc cùng chư đạo sư truyền thừa xuất sắc, thù thắng và vô cùng đáng kính, xin hãy truyền cảm hứng để con trở nên giống như chư vị!

Tập hội đại dương chư Tam Bảo, Tam Gốc, Phật và Bồ Tát, xin hãy truyền cảm hứng để con trở nên giống như chư vị!

Ý nghĩa sâu xa của các Kinh điểnMật điển và chỉ dẫn cốt tủy rốt ráochủ đề hiện tại, là Bồ đề tâm quý báutương đối và tuyệt đối. Trong khía cạnh thông thường của chúng, hai [kiểu] Bồ đề tâm là sáu hành động hoàn hảo; trong khía cạnh đặc biệtphương pháp và trí tuệ phi phàm của các Mật điển ngoại và nội. Đặc biệt, chúng là thừa thù thắng của Đại Viên Mãn cao cấp và bí mật nhất, sự hợp nhất của thanh tịnh nguyên sơ và tự nhiên hiện hữutâm giác ngộ quý báu và hỷ lạc nhất – trí tuệ của giác tính bi mẫn.

Đại Viên Mãn tự nhiên không tạo tác; [đó là] con đường duy nhấtthù thắng và rốt ráo nhất mà chư Trì MinhBồ Tát và Phật ba thời du hành. Xin hãy gia trì cả con và mọi chúng sinhcha mẹ của chính con, để điều đó có thể khởi lên hoàn hảo bên trong chúng con. 

Xin hãy gia trì chúng con để khi giàu sang và trong hoàn cảnh tốt hay lúc sa cơ lỡ vận; khi mạnh khỏe hay ốm đau, hạnh phúc hay buồn bã, lâm chung hay chào đời, thực sự, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, chúng con có thể nhớ và hiện thực hóa Bồ đề tâm hai phần.

Bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào giáng xuống và gây ra các chướng ngại, dù chúng khởi lên từ bên trong, bên ngoài hay theo cách thức bí mật nào đó, nguyện Giáo Pháp sâu xa này là bạn của chúng con và giúp chúng con trên con đường; nguyện mọi hoàn cảnh tiêu cực được xem là thực hành và quan trọng hơn, xin hãy gia trì để khi chúng con tiếp xúc với chúng, chúng có thể tỏ ra là chất xúc tác cho sự tăng cường sâu sắc và ý nghĩa đối với sự hành trì và con đường hướng về giác ngộ của chúng con.

Đây là lời cầu khẩn tốt lành của vị tu sĩ già Lungtok. Nguyện cát tường!

Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima

Việt dịch: Pema Jyana 

Dịch Tạng – Anh: Sean Price

Nguồn: LỜI NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM

Nguồn Anh ngữ: Bodhicitta Aspiration